งานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

cha-am61

ขอเชิญเที่ยวงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑
“มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์”

พระนครคีรี หรือ เขาวัง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๒ เป็นที่ประทับฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอยู่หลายครั้ง อีกทั้งยังเป็นพระราชวังแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างบนยอดเขา ซึ่งถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงคุณค่าและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบุรี และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ กำหนดจัดงาน พระนครคีรี – เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์พระนครคีรี ธานีมไหสวรรย์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณโดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) และลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ดังนี้

​- วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ช่วงพิธีเปิดงาน  ชมความอลังการของขบวนแห่เทิดพระเกียรติ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ๘ อำเภอ
– ชมความสวยงามของการประดับแสงไฟและการประดับไฟย้อมสีสถานที่สำคัญด้านบนพระนครคีรีตลอด ๑๐ คืน

การแสดงพลุ
​​• วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (พิธีเปิด) จุดพลุรอบที่ ๑ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ ​​​​จำนวน ๓๐๐ ลูก และรอบที่ ๒ เวลา ๒๑.๐๐ น. จำนวน ๓๐๐ ลูก
​• วันที่ ๑๐ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น. ของทุกคืน ๆ จุดพลุคืนละ ๒๕๐ ลูก
• ​​วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดพลุจำนวน ๓๖๐ ลูก

​กิจกรรมด้านบนพระนครคีรี
​​- ชมศิลปะปูนปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์
​​- กานแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงศิลปะร่วม การแสดงพื้นบ้าน ดนตรีไทย ศิลปหัตถกรรม
​​- กิจกรรมการแสดงสาธิตวิถีชีวิตไทยทรงดำ
​​- การแสดงหนังตะลุง

​กิจกรรมบริเวณลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (อุทยาน ร.๔)
​​- ชมการสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร
​​- กิจกรรมการแสดงตำนานไทยพวนเชียงขวางสู่ไทยพวนเพชรบุรี
​​- การแสดงดนตรี นาฏศิลป์
​​- ตลาดชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
​​- อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นกินแบบคนเมืองเพชรที่ตลาดอิ่มสุขและสินค้า OTOP ตลาดประชารัฐ
​​- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
​​- การประกวดและสาธิตการทำอาหารเมืองเพชร
​​- การจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดเพชรบุรี
​และในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย ททท.สำนักงานเพชรบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยเที่ยวงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ในแนวคิด “แต่งไทยเก๋ไก๋ไปชมวัง” และลงทะเบียนได้ที่บูธ ททท.สำนักงานเพชรบุรี และโพสต์ภาพแต่งชุดไทยในหน้าเฟสบุค TAT Phetchaburi และใส่แฮสแท็ก
#แต่งไทยเก๋ไก๋ไปชมวัง เพื่อลุ้นรับของรางวัลจาก ททท.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๗๑๐๐๕ – ๖ Call center ๑๖๗๒ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๔๒๘ ๐๔๗

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีได้ที่หน้าแฟนเพจ TAT Phetchaburi (www.facebook.com/tatphetfanpage)

————————————————————————

                    อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ยอดที่สูงที่สุด สูงประมาณ 95 เมตร แต่เดิมชาวเพชรบุรีเรียกภูเขานี้ว่า  “เขาสมน”  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้  จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค) ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระสมุหกลาโหม  เป็นแม่กองก่อสร้างจนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อ ปี พ.ศ. 2403 ทรงพระราชทานนามว่า “พระนครคีรี” แต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่าเขาวัง สืบมาจนทุกวันนี้ พระนครคีรีประกอบด้วยพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ ๆ 3 ยอดด้วยกันดังนี้

ยอดเขาด้านทิศตะวันออก บริเวณไหล่เขาเป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณาราม ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือขรัวอินโขง บนผนังทั้งสี่ด้านเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว เป็นวัดประจำพระราชวังพระนครคีรี เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพ ฯ ภายในวัดพระแก้วประกอบด้วยพระอุโบสถขนาดเล็ก ประดับด้วยหินอ่อน ด้านหลังเป็นพระพุทธเสลเจดีย์ด้านหน้าพระอุโบสถเป็นหอระฆังรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขนาดเล็ก

ยอดเขากลาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร มีความสูง 40 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่าง ๆ บนยอกเขาอีก 2 ยอด รวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรี ได้อีกด้วย

ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับ ได้แก่ พระที่นั่งเพชรภูมิไพรโรจน์  พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์  พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา หอชัชวาลเวียงชัย หอพิมานเพชรมเหศวร์ พระที่นั่งสันถาคารสถาน หอจตุเวศปริตพัจน์  ศาลาทัศนานักขัตฤกษ์  นอกจากนี้แล้วยังมีโรงรถ  โรงม้า ศาลามหาดเล็ก ศาลาลูกขุน  ศาลาด่าน  ศาลาเย็นใจ  ทิมดาบองครักษ์  โรงครัว  ตามแบบพระราชวังทั่วไป  รอบพระราชวังมีป้อมล้อมอยู่ทั้ง 4 ทิศ  ได้แก่  ทางทิศตะวันออก คือ ป้อมธตรฐป้องปก  ทางทิศใต้ คือ ป้อมวิรุฬหกบริรักษ์  ทางทิศตะวันตก  คือ ป้อมวิรูปักษ์ป้องกัน และทางทิศเหนือ คือ ป้อมเวสสุวรรณรักษา

กรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนของพระราชวังบนยอดเขาด้านทิศตะวันตกนี้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รูปหล่อ  โลหะสำริดและทองเหลืองที่ใช้สำหรับตกแต่งห้องต่าง ๆ ในพระที่นั่ง  และเครื่องกระเบื้องของจีน  ญี่ปุ่น  และยุโรป

เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมทุกวัน  เวลา 08.30 – 16.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 20 บาท  ชาวต่างประเทศ 150 บาท
ค่าบริการรถรางไฟฟ้า : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตรไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียด
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี โทร 032-425600 , 032-401006
รถรางไฟฟ้า (เคเบิ้ลคาร์) โทร 032-428539

Popularity: 1% [?]

Facebook comments:

Leave a comment

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Your email is never shared. Required fields are marked *


+ 5 = 14

  • Facebook
  • Twitter