วัดห้วยมงคล

วัดห้วยมงคล หัวหิน (Wat Huay Mong Kol)

วัดห้วยมงคล หัวหิน (Wat Huay Mong Kol)

วัดห้วยมงคล ตั้งอยู่ที่ตำบลทับใต้ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย ส.ก.องค์ใหญ่ จากบริเวณรอบๆ องค์พระ สามารถมองเห็นทิวเขาล้อมรอบและเห็นเทือกเขาตะนาวศรี กั้นพรมแดนไทย – สหภาพเมียนม่าร์

การเดินทาง: จากหัวหินใช้เส้นทางหมายเลข 3218 (หนองพลับ-ป่าละอู) ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงตำบลทับใต้เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกหนองตะเภาแล้ว เข้าไปตามทางจนถึงวัดห้วยมงคล
เปิดเวลา: 05.00 – 22.00 น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 0 3257 6187, 0 3257 6297

Popularity: 1% [?]

Facebook comments:

Leave a comment

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Your email is never shared. Required fields are marked *


5 + 4 =

  • Facebook
  • Twitter