เขาตะเกียบ เขาไกรลาส

เขาตะเกียบ เขาไกรลาส (Khao Takeab)

เขาตะเกียบ เขาไกรลาส (Khao Takeab)

เขาตะเกียบ เขาไกรลาส

เป็นภูเขา 2 ลูกที่อยู่ใกล้กัน อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหิน ไปทางทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือจากถนนเพชรเกษมที่กิโลเมตร 235 เข้าไปประมาณ 500 เมตร จากตลาดหัวหิน มีรถสองแถวโดยสารวิ่งระหว่างหัวหิน – เขาไกรลาส – เขาตะเกียบ เขาตะเกียบเป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเล มีโขดหินสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเล บนยอดเขามีทางเดินขึ้นไป สามารถชมทิวทัศน์ของท้องทะเลและตัวเมืองหัวหินได้อย่างชัดเจน

เชิงเขาตะเกียบด้านชายหาดหัวหิน จะผ่านบ้านชาวประมงและร้านอาหารทะเลเรียงราย

เชิงเขาตะเกียบด้านชายหาดหัวหิน จะผ่านบ้านชาวประมงและร้านอาหารทะเลเรียงราย

ระหว่างทางชึ้นเขาตะเกียบด้านชายหาดหัวหิน

เขาตะเกียบเป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเล มีโขดหินสวยงาม

 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเล

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ หันหน้าออกสู่ทะเล

การเดินทาง เขาตะเกียบ

ที่ตั้ง: เขาตะเกียบอยู่ปลายสุดหาดหัวหินไปทางทิศใต้ เขาตะเกียบห่างจากตัวเมืองหัวหินประมาณ 6 กิโลเมตร

รถยนต์ส่วนตัว: จากตัวเมืองหัวหิน ใช้เส้นทางหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไปทางอำเภอปราณบุรี ก่อนขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ ให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายแยกเข้าไปประมาณ 2.5 กม. จะถึงเชิงเขาตะเกียบด้านชายหาดหัวหิน จะผ่านบ้านชาวประมงและร้านอาหารทะเลเรียงรายระหว่างทางก่อนถึงทางขึ้นสู่ยอดเขาตะเกียบ

รถประจำทาง : ขึ้นรถสองแถว (สีเขียว) จากตัวเมืองหัวหินสายหัวหิน – เขาตะเกียบ  ราคา 20 บาท

Popularity: 2% [?]

Facebook comments:

Leave a comment

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Your email is never shared. Required fields are marked *


6 + 1 =

  • Facebook
  • Twitter