Tag Archives: ไอศกรีม

Eighteen below Ice cream

Eighteen below Ice cream

เอ็ททีน บีโลว์ ไอศกรีม -18 องศา คืออุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บไอศกรีม “... 

  • Facebook
  • Twitter