SightSeeing in ThaiLand : Home : ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ออบหลวง


จุดที่น่าสนใจ
ที่พัก & การเดินทาง

จุดที่น่าสนใจ
- ดอยผ้าห่มปก
- โป่งน้ำร้อนฝาง
- ดอยแม่ตะมาน (ป่าเกี๊ยะ)
- ห้วยน้ำดัง
- ออบหลวง
- โป่งเดือดป่าแป๋
- พระบรมธาตุดอยสุเทพ
ที่พัก เชียงใหม่

สถานที่ Hip Chic Cool
- ถนนนิมมานเหมินทร์
- ถนนคนเดิน เชียงใหม่

Join PhuDoiLay our facebook fan page
Follow PhuDoiLay on Twitter
Share |

ภาคเหนือ
> เชียงใหม่
> เชียงราย
> แม่ฮ่องสอน
> อุตรดิตถ์

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

จองที่พักท้่วไทย
แนะนำที่พัก
ติดต่อสอบถาม


จองตั๋วรถทัวร์ทั่วประเทศ

จองที่พัก โรงแรม & รีสอร์ท ทั่วไทย


บัวศ-รี รีสอร์ท, เชียงใหม่ (BuaSaree Resort)
อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)

ออบหลวง (อุทยานแห่งชาติออบหลวง) : เชียงใหม่


ตั้งอยู่ที่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 17 ของทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 108 คาบเกี่ยวระหว่างตำบลหางดง อำเภอฮอด ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำ ทำให้เกิดหุบผาลึก ความลึกของหน้าผาวัดจากสะพาน ออบหลวงถึงระดับน้ำปกติประมาณ 32 เมตร ส่วนแคบสุด 2 เมตร ความยาวของช่องแคบประมาณ 300 เมตร ธรรมชาติได้สร้างสรรความน่าพิศวงให้กับแผ่นดินส่วนนี้อย่างมหัศจรรย์
ออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง : เชียงใหม่

ออบหลวงเป็นสถานที่ ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงาม และน่ากลัวไว้ในจุดเดียวกัน กล่าวคือ เบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยว ผ่านช่องเขาขาดตรงออบหลวง ช่องเขานี้มีลักษณะ เป็นหน้าผาสูงชันและแคบมาก บีบทางน้ำไหล ดังนั้น แม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผาดังสนั่น

อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
ป้ายด้านหน้าทางเข้า อุทยานแห่งชาติออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำหน่ายบัตรเข้าอุทยานฯ และจำหน่ายของที่ละลึก

อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
ทางเดินอันร่มลื่น เพื่อเข้าไปยังออบหลวง ไม่ไกลเพียง 150 เมตร

อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
ธารน้ำแจ่มหรือแม่น้ำสลักหิน

อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
สามารถล่องแก่ง ออบหลวง ได้ โทร 087-715-4998

อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)

"ออบหลวง" ภาษาท้องถิ่นหมายถึง "ช่องแคบหินขนาดใหญ่"


ออบหลวง เป็นภาษาพื้นเมือง ประกอบด้วย 2 คำ รวมกัน คำว่า “อ๊อบ” หรือ “ออบ” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงช่องแคบ “หลวง” หมายถึง ใหญ่ “ออบหลวง” คือชื่อเฉพาะที่ใช้เรียกช่องแคบหินขนาดใหญ่ โดยช่องแคบออบหลวงนั้นเบื้องล่างมีสายน้ำแม่แจ่ม หรือ แม่น้ำสลักหิน ได้กัดเซาะสลักเสลา จนเกิดรูปร่างลวดลายที่สวยงาม แปลกตาน่าอัศจรรย์ยิ่ง อีกนัยหนึ่งคือ หุบเขา ที่มีสายธารไหลผ่าน (Canyon) ภายในออบ น้ำที่ตกไปกระทบแก่งหินละอองน้ำจะกระจายฟุ้งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวตลอดเวลา ลานหินและโตรกผาที่ถูกน้ำอันเชี่ยวกรากกัดกร่อนปีแล้วปีเล่า ทำให้หินมีลักษณะเป็นลวดลายรูปร่างแปลกตาสวยงามมาก ทำให้ผู้ไปเยือนต้องพิศวงว่ากำแพงหินสูงใหญ่ที่ขวางลำน้ำอยู่นั้น แตกทะลุหรือแยกตัวให้น้ำ ผ่านไปได้อย่างไร


อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
จุดชม ออบหลวง ที่ทางอุทยานฯ จัดทำไว้เพื่อให้ชมความงามของ ออบหลวง ได้ชัดเจน

อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
สะพานเชื่อมช่องเขาขาดสำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามของ ทัศนียภาพออบหลวง

อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)

ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและน่ากลัวไว้ใน จุดเดียวกัน

ออบหลวงเป็นสถานที่น่าเที่ยวที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ความสวยงามและน่ากลัวไว้ใน จุดเดียวกัน กล่าวคือ เบื้องล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาดตรงออบหลวง ช่องเขานี้มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันและแคบมาก บีบทางน้ำไหล ดังนั้น แม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผาดังสนั่น รอบๆ บริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลาชั่วนาตาปี นอกจากนี้ยังมีสะพานเชื่อมช่องเขาขาดสำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามของ ทัศนียภาพออบหลวง และภายในบริเวณอุทยานฯ มีการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วย เช่น หลุมฝังศพของมนุษย์โบราณ และภาพเขียนสีขาวที่บริเวณเพิงผาช้าง และยังมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ล่องแก่ง เรือยางหรือ ล่องคายัคในลำน้ำแจ่ม


อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)

ดินแดนมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

อยู่ใกล้เคียงกับช่องแคบออบหลวง กองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขุดค้นเพื่อศึกษาวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศส เรื่อง Research on Chronology and Evolution of the Prehistoric Cultures of Northern Central Thailand and their Antropological Characteristics โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา บริเวณออบหลวง ทั้งสองฝั่งอำเภอจอมทอง และฝั่งอำเภอฮอด ได้ขุดค้นพบโบราณวัตถุ และหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมาก เช่น เครื่องมือหินกระเทาะแกนหินและสะเก็ดหิน ขวานหินขัด ชิ้นส่วน เครื่องประดับและภาชนะสำริด ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ที่สำคัญคือ พบโครงกระดูกของมนุษย์ในสมัยยุคสำริด มีอายุระหว่าง 2,500 - 3,500 ปี ก่อนคริสตกาล

อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)

ล่องแก่ง ออบหลวง (ลำน้ำแม่แจ่ม)

ธารน้ำแจ่มหรือแม่น้ำสลักหิน กำเนิดจากเทือกเขาในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไหลผ่านอำเภอแม่แจ่มออกสู่แม่น้ำปิงที่อำเภอฮอด เป็นลำน้ำใหญ่ที่ มีน้ำไหลเชี่ยวคดเคี้ยวไประหว่างโขดเขาและหุบผา มีเกาะแก่งอยู่กลางลำน้ำ สลับกับหาดทรายขาวทิวป่าเขียวขจีและเทือกเขาสลับซับซ้อน ทำ ให้ลำน้ำแม่แจ่มมีทัศนียภาพสวยงามยิ่ง นักท่องเที่ยวนิยมไปล่องแพ จากบ้านอมขลูถึงบ้านท่าเรือในท้องที่อำเภอแม่แจ่มอยู่เป็นประจำ
ล่องแก่ง ออบหลวง (ลำน้ำแม่แจ่ม) โทร 087-715-4998

แผนที่ และ การเดินทางไป ออบหลวง (อุทยานแห่งชาติออบหลวง)


ดู เชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

การเดินทาง ออบหลวง (อุทยานแห่งชาติออบหลวง)

แผนที่ ออบหลวง (อุทยานแห่งชาติออบหลวง)

การเดินทางโดยรถยนต์ :

  • GPS 18.222398, 98.481926 จากตัวเมืองเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข108 สาย เชียงใหม่-ฮอด-แม่สะเรียง เมื่อถึงอำเภอฮอดให้เลี้ยวขวาบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาไปตามถนนหมายเลข 108 ไปอีกประมาณ 17 กิโลเมตร รวม ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร สภาพทางลาดยางตลอด และช่วงระหว่างฮอดจนถึงออบหลวงนั้น ถนนจะเลียบขนานไปกับแม่น้ำแม่แจ่มหรือ แม่น้ำสลักหิน และวกไปเวียนมาตามไหล่เขา

การเดินทางโดยรถประจำทาง :

  • ใช้รถโดยสารประจำทางได้หลายสายเช่น เชียงใหม่-ฮอด-อมก๋อย หรือ กรุงเทพฯ-จอมทอง หรือ กรุงเทพฯ-แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน ลงรถที่หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด (หอนาฬิกา) แล้วเดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางหรือรถรับจ้างประจำทาง จะมีรถวิ่งทั้งหมด 3 เส้นทาง คือ ฮอด - แม่สะเรียง ฮอด-แม่แจ่ม ฮอด-อมก๋อย ซึ่งจะผ่านออบหลวงทั้งสามสาย ระยะทางจากฮอดถึงออบหลวง 17 กม. เพียง 15-20 นาที

ผังบริเวณอุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
ริมถนนด้านหน้าอุทยานฯ มีร้านอาหารหลายร้านไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติออบหลวง (Ob Luang National Park)
สถานที่กางเต็นท์ริมสายน้ำแม่แจ่ม และมีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอน

ที่พัก & ร้านอาหาร

  • ริมถนนด้านหน้าอุทยานฯ มีร้านอาหารหลายร้านไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
  • ทางอุทยานฯมีบริการบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ และมีเต็นท์ให้เช่าพร้อมเครื่องนอนในอัตราคืนละ 50 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่อุทยานฯ โทร. 0 5322 9272 หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760
  • สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติออบหลวง โทรศัพท์ 0 81602 1290 (VoIP), 0 5331 5302 โทรสาร 0 5331 7497
  • ติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760
  • สำรองที่พักด้วยตนเองที่ http://www.dnp.go.th/

Follow PhuDoiLay
โรงแรมและรีสอร์ททั้งหมด ในจังหวัดเชียงใหม่
, All right reserved Made in Thailand, Contact: info@phudoilay.com ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย