SightSeeing in ThaiLand : Home : ภาคเหนือ : เชียงราย


จุดที่น่าสนใจ
- ดอยหัวแม่คำ
- ศูนย์ฯ ที่สูงหัวแม่คำ
- ดอยผาตั้ง
- ภูชี้ฟ้า
- ทุ่งทานตะวัน
ที่พักแนะนำ

Join PhuDoiLay our facebook fan page
Follow PhuDoiLay on Twitter
Share |

ภาคเหนือ
> เชียงใหม่
> เชียงราย
> แม่ฮ่องสอน
> อุตรดิตถ์

ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

จองที่พักท้่วไทย
แนะนำที่พัก
ติดต่อสอบถามบัวศ-รี รีสอร์ท, เชียงใหม่ (BuaSaree Resort)


P_01: ดอยผาตั้ง | เป็นจุดชมทะเลหมอกได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม
P_02: ดอกพญาเสือโคร่ง | สีชมพูบานสะพรั่งงดงามเต็มต้น ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม
P_03: ดอกบัวตอง ดอยหัวแม่คำ | จะบานสะพรั่งเต็มดอยหัวแม่คำในช่วงเดือนพฤศจิกายน และจะจัดงานขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
P_04: ทุ่งทานตะวันบาน ณ. เวียงเชียงรุ้ง | ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคม และจะจัดงานขึ้นในเดือนธันวาคม ของทุกปี บนเนื้อที่มากกว่า 4,000 ไร่
P_05: ภูชี้ฟ้า | เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง


ดอยหัวแม่คำ - จังหวัดเชียงราย
ดอยหัวแม่คำ - เชียงราย วนอุทยานดอยหัวแม่คำ พรหมดอกไม้ สีทองเหลืองอร่าม บานสะพรั่งงดงามทั่วทั้งดอยสูง เมื่อลมหนาวมาเยือนทุ่งดอกไม้สีทองเหลืองอร่าม ทุ่งดอกบัวตอง ก็เริมบานสะพรั่ง งดงามไปทั่วทั้งขุนเขาเหนือ ดอยสูง ใครจะเชื่อว่าที่ดอยหัวแม่คำนี้ ยังมีชีวิตที่งดงาม แบบง่ายๆ และสงบเป็นสีสันที่เบ่งสี อวดสวยคู่ไปกับบัวตอง อย่างไม่เคยเปลี่ยนแปลง ณ. ที่แห่งนี้ ทุ่งดอกบัวตอง ดอยหัวแม่คำ ในขณะที่ดอยแม่อูคอของแม่ฮ่องสอนมีชื่อเสียง มีชื่อเสียงในความสวยงามของดอกบัวตอง ที่เชียงรายเองก็มีดอยหัวแม่คำ ซึ่งจะบานไล่เลี่ยกับที่ดอยแม่อูคอแม่ฮ่อง สอนในเดือนพฤศจิกายนอาจจะล่าช้ากว่าบ้าง ดอกบัวตองนี้มีมากมายขึ้นสลับกันระหว่างบ้านชาวเขา มีอาณาเขต บริเวณกว้าง ..อ่านต่อ..


> วันที่ 1:ดอยผาตั้ง เป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกซากุระและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวจีนฮ่อ ม้ง และเย้า ปัจจุบันประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา

> วันที่ 2 : ภูชี้ฟ้า เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง 25 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร โดยมีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง

> วันที่ 3 : ทุ่งทานตะวัน ที่กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย คือ ประมาณ 1,000 - 2,000 ไร่ และจะจัดงาน "ทานตะวันบานที่เวียงเชียงรุ้ง" ขึ้นในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง

ดอยผาตั้ง | เป็นจุดชมวิวไทย - ลาว และทะเลหมอกได้ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ดอกซากุระและดอกเสี้ยวจะบานสะพรั่งงดงาม ..อ่านต่อ..

ภูชี้ฟ้า | เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นยอดเขาที่แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง ..อ่านต่อ..

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงหัวแม่คำ | เป็นศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านสร้างรายได้โดยการปลูกไม้เมืองหนาว เช่น ดอกลิลลี่ ดอกแกลดิลัส เยอร์บิรา ทิวลิป กุหลาบพันปี ..อ่านต่อ..

ดอยหัวแม่คำ | ดอกบัวตองจะบานสะพรั่งเต็มดอยหัวแม่คำในช่วงเดือนพฤศจิกายน และจะจัดงานขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ..อ่านต่อ..

ทุ่งทานตะวัน | ทานตะวันบาน ณ. เวียงเชียงรุ้ง ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วงเดือนธันวาคม และจะจัดงานขึ้นในวันที่ 5-10 ธันวาคม ของทุกปี บนเนื้อที่มากกว่า 4,000 - ไร่ ..อ่านต่อ..

ศิลปสถาน บ้านดำ นางแล
ศิลปสถาน บ้านดำ นางแล | ศิลปสถาน ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี บนพื้นที่ว่างกว่าร้อยไร่ ประกอบเป็นอาคารแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ 35 หลังและอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์อีกหลายหลัง ..อ่านต่อ..

วัดร่องขุ่น | เป็นวัดที่ อ.เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์ สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ..อ่านต่อ..

จองโรงแรม, รีสอร์ท, ที่พักทั่วไทย
Hip Resorts Guide รีวิว รีสอร์ท ฮิพ ฮิพ
ภูใจใส รีสอร์ท แอนด์ สปา : เชียงราย
ภูใจใส รีสอร์ท แอนด์ สปา : เชียงราย |วิวสบาย ๆ สุดสายตา หน้าห้องมีระเบียงให้นั่งเล่น ธรรมชาติที่เงียบสงบ ห้องพักที่เป็นส่วนตัว รายล้อมไปด้วยภูเขา ณ ริมสระน้ำให้ความรู้สึกโรแมนติก บรรยากาสดีๆ บนยอดดอย ..อ่านต่อ..

เดอะ มันตรินี่ บูติค รีสอร์ท : เชียงราย
เดอะ มันตรินี่ บูติค รีสอร์ท : เชียงราย | ที่พักหรูสไตล์บูติค สะดวกสบายด้วยเครื่องอำนวยความสะดวก ครบครัน โดดเด่นและทันสมัย ตั้งอยู่บนถนนสายหลักที่ใช้เพียงการเดินเท้า คุณก็สามารถเข้าสัมผัสบรรยากาศความมีชีวิตชีวาของเมืองเชียงรายได้ทันที อยู่ห่างจากไนท์บาร์ซ่า ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ..อ่านต่อ..

โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา : เชียงราย
โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา : เชียงราย | นอกจากบรรยากาศที่ทำให้ผู้เข้าพักรู้สึกผ่อนคลายแล้ว ที่โพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปา ยังมีบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด ที่ถูกการันตีด้วย มาตรฐานของโรงแรมระดับ 3 ดาว ทำให้ท่านสามารถวางใจได้ว่าการพักผ่อนของท่านที่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งใดๆ ..อ่านต่อ..

โรงแรม ลาวีออง โรส : เชียงราย
โรงแรม ลาวีออง โรส : เชียงราย | La Vie En Rose Hotel สไตล์บูติคร่วมสมัย เรียบง่าย แต่หรูหรา เน้นความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ออกแบบภายใต้แนวคิด “ทันสมัยภายใต้กลิ่นอายของล้านนา” ห้องพักกว้างขวาง รูปแบบของสี และองค์ประกอบ นั้นถูกสร้างสรรค์ในสไตล์ที่พิเศษไม่เหมือนใคร!! ..อ่านต่อ..


จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคาถูกกว่าจองกับโรงแรมโดยตรง ลดสูงสุดถึง 75%, All right reserved Made in Thailand, Contact: info@phudoilay.com ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย